За Панагюрското сребърно съкровище или спомен за буйните коне и смелите тракийски царе

0
1836

Панагюрище. Пристигането в родния му град на едно от по-малко известните тракийски съкровища, открито в могилата Мрамор южно от Панагюрище, е повод да ви разкажем интересни факти за него. Преди 115 години там е разкрито погребение на тракийски вожд с богати гробни дарове. Нека припомним, че недалеч от това място, в местността Мерул е открито и уникалното Панагюрско златно съкровище. Една от приликите между двете е, че са намерени случайно. Съкровището от Мрамор или както го наричат още Панагюрското сребърно съкровище, съдържа над 70 елемента като повечето са сребърни апликации за щит и за конска амуниция. Датирани са от VІІ до ІV век преди Христа. Тези за щита са изработени от сребро. В центъра им е стояла голяма продълговата апликация с височина 32 см, украсена с човешки и животински фигури. И апликациите от гарнитурата за конска амуниция също са от сребро и са датирани към V век преди Христа. Те са десет – две кръгли големи с диаметър 5,5 сантиметра и осем четвъртити плочки. Видът на четвъртитите плочки и досега не позволява със сигурност да се определи какво точно представляват – апликации за конска амуниция или фалери за щит или броня. В съкровището има и правоъгълна апликация с лика на бог Аполон, който е увенчан с лавров венец. Археолозите отбелязват, че освен погребания вожд в могилата отстрани е бил погребан и неговия кон. Вероятно покойникът е бил богат и могъщ владетел, представител на една от водещите династии, живял през първата половина на IV в. пр. Хр. по времето на разцвета на Одриската държава на траките.

НД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля напишете името си