За проучванията и откритията в надгробни могили от района на Панагюрище

0
1633
Снимка: Истинската история на българския народ. Блог.бг

Панагюрище. В района на Панагюрище са проучени десетки надгробни могили. Живко Узунов в изследването си „Селищни модели в Горнотракийската низина през VI–I в. пр. Хр., посочва, че обектите, за които се смята, че са изпълнявали култови функции в района, са от типа скални светилища, но поради липсата на археологически разкопки няма ясни индикации за тяхната принадлежност към късножелязната епоха. Един от най-добре проучените аспекти на селищното развитие в района на Панагюрище са некрополите. Над 50 надгробни могили са проучени, в част от които са открити едни от най-добрите представители на торевтиката и ювелирното изкуство в Тракия. Най-известната се намира в местността Мрамора и за съжаление е разкопана от иманяри през 1903 година. Там е открит гроб, датиран от ранноелинистическата епоха. Георги Абдулов посочва, че в нея са открити над 50 предмета от злато, сребро и бронз. Още през 1919 година Богдан Филов говори и за открит скелет на кон. Той приема, че поради многобройните предмети на лукса и откритите върхове на копия, погребаният е бил представител на тракийската аристокрация. Анализът на материалите показва, че той е бил погребан към края на IV или началото на III в. пр. Хр. При спасителни археологически разкопки през 1963 и 1964 година, в местността Турските поляни северно от Панагюрски колонии, е проучен могилен некропол, състоящ се от 30 могили. Датировката му е от края на III и началото на II до средата на I в. пр. Хр. В местността Кукла, източно от Панагюрище, е проучена надгробна могила с погребение извършено чрез трупоизгаряне. Датировката е отнесена към IV или началото на III в. пр. Хр. От 1976 до 1978 година в местността Мулей, на 4,5 км северно от Панагюрище, е проучена част от могилен некропол. Разкопани са надгробни могили, в две от които са разкрити гробници. Останалите пет могили не съдържат гробове и са интерпретирани като символични. Датировката на двете гробници е отнесена в V в. пр. Хр., като се уточнява, че първата гробница е по-стара от втората с няколко десетилетия. Специалистите ги поставят при едни от най-ранните представители на градените гробници от подмогилен насип. Прави впечатление наличието на ранни монументални гробници от Vв. пр. Хр. от местността Мулей, подчертаващи висока степен на социална диференциация още през класическата епоха.

НД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля напишете името си