Изненадите на праисторическото селище край село Бъта – протописменост и фигурки с прически

0
2386

На интересни находки се натъкват археолозите при проучването на праисторическо селище в местността „Върбишки дол“ край панагюрското село Бъта. Спасителните разкопки са проведени през 2020 година, а резултатите от тях са отразени в изданието „Археологически открития и разкопки“ на БАН. Изследвано е селище от периода на късния неолит и ранния халколит, в което е намерен силно фрагментиран керамичен материал, но разнообразен по форми и украси.

Характерни са коничните паници, често изцяло покрити отвън и отвътре с врязан орнамент. Обикновено те са поставени на ниски цилиндрични кухи столчета, също с врязана украса. Купите са с дръжка, а горната им част често е украсена с канелюри. Сред украсата преобладава врязаната и канелираната, а мотивите са разнообразни. В някои случаи ясно личи бяла инкрустация. Срещат се и насечки по устието, набождания, ямички, релефни ленти. Засвидетелствани са обаче както форми (лилиевидни паници, сложнопрофилирани купи), така и украса (графитна рисунка), които по-скоро се отнасят към ранния халколит. В някои случаи графитната рисунка повтаря позицията (като форми и място върху съда) и мотивите на канелираната украса.

Открити са 1515 находки (в тях не са включени над две хиляди кремъчни отломъка). Особено впечатление правят разнообразните антропоморфни фигурки, някои от които са с детайлна изработка и представени черти на лицето, дори с „прически“. Има и много добре оформени зооморфни фигурки с врязана украса. Интерес предизвикват два керамични предмета с овално сечение, върху които са врязани различни знаци – подобни на тези от халколитната епоха, които някои учени определят като протописменост.

Сред керамичните артефакти най-многобройни са т. нар. „глинени тежести“, някои с релефна украса по едната повърхност. Значително е и количеството на каменните сечива, предимно тесли. Археологическото проучване показва, че се касае за едно от обичайните за късния неолит селища от разпръснат тип. Съществувало е по времето на финала на неолитната епоха и началото на халколита – вероятно около 5100 – 4800 г. пр. Хр.

НД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля напишете името си