Къде в Пазарджишко е имало резиденции на владетели на одрисите

0
1832

Пазарджик. Земите по горното течение на река Марица вероятно са главна резиденция на владетели на одрисите. Тезата се застъпва от български историци и археолози като тя е подкрепена и с доказателства. В своята статия „Тракийските одриски царски погребения, храмове и гробници – опит за определяне на владетелската принадлежност“, Атанас Койчев обобщава различните мнения. Той изтъква, че 29 монети от времето на Меток, Аматок и Терес II са намерени в Пазарджишко, а данните за местата, където са открити са получени от колекционери.

Оказва се, че 9 от тях са открити в района на днешния град Ветрен или по-точно в емпорион Пистирос, 8 са намерени в село Априлци, 4 в село Динката, 4 в село Аканджиево и 4 в село Памидово. Най-много от монетите – 20, са от времето на тракийския владетел Аматок, 5 са от времето на Терес II, а 4 са на Меток.  Посочените находки и циркулацията на одриски владетелски монети в този район дават основание на С.Топалов  да допусне, че главната резиденция на одриските владетели се е намирала в района на горното течение на река Марица.

В подкрепа на тезата си той  използва от историческите извори пасажа за резиденцията на Меток, която отстояла на 12 дни път от морето (Ксенофонт, „Анабазис“), и текста от Демостен за забраната на Аматок от 354 г. Филип II да се движи през земите му на изток от Марица. Топалов заключава, че вероятно териториите на одрисите още от началото на образуването на Одриското царство на Терес I е са включвали и земите по горното течение на река Марица. Коментирайки монетосеченето на Меток и автентичността на неговите монети, той за първи път допуска, че върху монетите Меток е изобразил собствения си портрет. Обобщава също така, че одриските владетели Спарадок, Севт I, Котис I и Севт III само върху монетите си от най-голям номинал са изобразени като конник, а Меток, Сараток, Котис I и Севт III са изобразени и със своя портрет.

Проф. Мечислав Домарадски пише, че при днешния град Ветрен е построена одриска царска резиденция от средата на V в.пр.Хр.  Същото мнение за присъствието на одриските владетели в укрепения център край Ветрен, на базата на нумизматичния материал, изказва и Юрукова.  И ако продължим темата ще погледнем и към мненията на археолозите за югоизточния храм-гробница от Жаба могила в Стрелча, където според проф. Китов има следи вероятно от погребението на владетел по времето на Терес ΙΙ (352-342 г.пр.Хр.), а в Храма с лъвовете в същата могила,  както и царската резиденция в местността Скумсале, по времето на управление на Меток (405-389 г.пр.Хр.) и наследника му Аматок Ι (389-380 г.пр.Хр.).

Върху нишата от фасадата на Храма с лъвовете най-вероятно е бил представен портретът на Меток, така както е изобразен в медальон върху монетите. Според С. Топалов от съществено значение за проучването на политическата история на Одриското царство е фактът, че за първи път в света в одриското владетелско монетосечене се въвежда поставянето на династически символи върху монетите. На реверса на монети на Меток и Аматок и на аверса на монети на Терес II се изобразява двойна брадва, а на реверса на монети на Севт I и Котис I се изобразява коничен съд с две дръжки, като изображенията се определят като династически символи от монетосеченето.

НД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля напишете името си