Съкровище с монети на Лизимах е открито в Ракитово

0
3932

Пазарджик. На територията на България са открити съкровища, които съдържат монети на Лизимах – пълководецът на Александър Македонски, който по-късно става цар на Тракия. Сред тях е и съкровището от Ракитово, открито през 1920 година. То съдържа 2 тетрадрахми и 2 драхми от времето на Александър III, 1 тетрадрахма на Деметрий Полиоркет, 3 тетрадрахми на Лизимах, 2 тетрадрахми на Селевк I и 1 тетрадрахма на Антиох I. Освен тях в съкровището има 1 тетрадрахма на Селевк II и 1 тетрадрахма на Антиох III. Общо монетите са 13 и според археолозите е заровено през 215-200 година преди Христа.

В своята статия „Две тетрадрахми на Лизимах (323–281 г. пр.Хр.)“ Калина Йорданова пише, че екземпляри от сребърното монетосечене на Лизимах са участвали в паричното обръщение на подвластните му територии, към които  се отнася и територията на съвременна България. Освен съкровището от Ракитово в нашите земи са открити следните съкровища, съдържащи Лизимахови тетрадрахми: от Варна (античен Одесос) – открито през 1955 г. То съдържа 71 монети – тетрадрахми на Александър III и 1 тетрадрахма на Филип III, 1 на Деметрий Полиоркет, 4 тетрадрахми на Лизимах, 7 тетрадрахми на Селевк I и 1 на Антиох I. Заровено е в съд през 200 г. пр. Хр.

Другото съкровище е от Пловдив (античен Филипопол), което е открито през 1907 г. Съдържа: общо 100 сребърни монети, сред които тетрадрахми и драхми на Алексадър ІІІ и тетрадрахми и драхми на Лизимах (повечето от тях, носещи и името на Скосток). Заровено е през 250-200 г. пр. Хр.

Съкровището от село Голям манастир, Кърджалийско е открито през 1938г., а според археолозите е заровено около 200 г. пр. Хр. То съдържа: 28 тетрадрахми на Александър ІІІ, 1 статер на Маронея, 9 тетрадрахми на Лизимах, 1 тетрадрахма – на Кавар, Антиох І – 3 тетрадрахма, Селевк ІІІ – 2 тетрадрахми. Съкровището от село Маламир, Шуменско е открито през 1965 година, а заравянето му е станало около 190 г. пр. Хр. Съдържа 13 тетрадрахми на Александър ІІІ (предимно постумни), 1 драхма на Филип ІІІ, 5 тетрадрахми на Лизимах (някои от тях са постумни), 1тетрадрахма – на Аталид, Селевк І – 1 тетрадрахма.

Съкровището от село Бели дол, Кърджалийско е открито през 1966 година, а се смята, че е заровено през 170-160 г. пр. Хр. Съдържа 65 броя постумни тетрадрахми на Александър ІІІ, 2 тетрадрахми на Персей, 1 тетрадрахма на Лизимах.

Интересно е и друго съкровище от Пловдив, което е открито през 1934 година, а се смята, че е заровено през 150-100 г. пр. Хр. То съдържа 2 драхми на Александър ІІІ, 1 драхма на Филип ІІІ, 20 драхми на Персей, 1 тетрадрахма на Лизимах, 1 тетрадрахма – на Никомед ІІ.

НД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля напишете името си